MH Psykologtjänst

MH Psykologtjänst

En partner till din organisation och ledning, personal eller kunder, som kombinerar psykologisk kompetens med affärsriktade metoder.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Stärk organisationens motståndskraft med hjälp av effektiva ledningsgrupper, ökad psykologisk säkerhet i organisationen, stärkta relationer och ökad tillit.


Handledning

Chefsstöd


PSYKOLOGISK BEHANDLING

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Psykodynamisk Terapi (PDT) under samma tak. Tillämpad metod utgår från problematik och personlighet hos sökande.


Digitala eller fysiska möten

Stress & Utmattning

Ångest & Oro, Kriser


ASSESSMENT

Second opinion eller fördjupad bedömning av personlighet och ledarpotential hos chefer eller få hjälp med urvalsbedömningen vid rekrytering av nyckelpersoner.


Personal Assessment (heldagsbedömning)

360 - ledarbedömning

Second opinionstöd vid rekryteringar

UTBILDNING & FÖRELÄSNING

Tydlighet och aktivt deltagande, eller inspiration och engagemang. Organisationens övergripande visionsarbete utgör grundstommen i våra utbildningar och workshops. Låt inte trender bestämma temat, utan behoven.


Psykisk ohälsa i organisationer

Kommunikationsträning

Personbedömning/Intervjuteknik


OM

Bakom MH Psykologtjänst står Martin Hedman, psykolog och organisationskonsult med mångårig erfarenhet av ledarutveckling, personbedömning och utbildning inom näringslivet. Martin jobbar parallellt kliniskt med psykologisk behandling och bedömning samt har specialiserat sig mot arbetslivets psykologi.


"Att få ta del av individers utmaningar i vardagsarbetet och under kriser tycker jag är oerhört stimulerande och givande. Jag drivs själv av komplexiteten i problem där både praktiska och upplevelsebaserade strategier utforskas för att uppnå mål, oavsett om det handlar om individuellt utvecklingsarbete eller grupprocesser."

Mina styrkor


Min erfarenhet inom både kliniskt och organisatoriskt arbete gör att jag behåller ett helhetsperspektiv i samtal med chefer, personal eller grupper. Jag sätter ord på vad klienten själv har svårt att formulera och tillsammans omsätter vi dessa ord till en uppsatt målbild på ett konkret och tydligt sätt.Certifiering/utbildning


  • Lead Forward (Full Range Leadership Model) - Strukturerad metod för ledarutveckling
  • Organizational Behavior Management (OBM) – Förändrings och effektiviseringsarbete genom analyser och justering av beteenden i grupp och invidid.

  • European Test User Certificate (level 2) – Europeiskt testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning.

  • Goal Reality Options Will coaching model (GROW) – En tydlig och begriplig modell att jobba med utveckling och förändring hos ledare.

  • Motivational Interview MI – Samtalsmetod som syftar till att motivera genom att uppmuntra till eget utforskande.

  • Kognitiv Beteendeterapi - KBT
  • Psykodynamisk Terapi - PDT

SAMARBETEN

Axplock av pågående eller tidigare samarbeten:

Intresserad av ett samarbete?